Koulujen tärkeä kasvatuskumppani

Opiskeluhuolto sisältää psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulukuraattoria tai –psykologia tarvitaan yleensä tilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, oppimiseen, kaverisuhteisiin ja perheasioihin.   – Kyseessä voivat olla tunne-elämän pulmat ja mielen hyvinvointiin liittyvät asiat, sanovat koulukuraattori Nadja Koskinen ja koulupsykologi Katja Poikkimäki.  Koulukuraattori ja -psykologi toimivat usein tiiminä ja tukevat oppilasta ja hänen perhettään pääsemään…

Osallisuus kannustaa tekemään oikein

Koululla on mahdollisuus antaa oppilaiden vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Kun oppilas saa sopivasti vastuuta, hän myös pyrkii parhaaseensa, tietää Hauhon yhtenäiskoulun rehtori Pekka Paappanen.  Hauhon Yhtenäiskoulussa kannustetaan aloitteiden tekemiseen, ja oppilaiden osallisuus on jatkuvasti läsnä niin luokissa kuin opettajanhuoneessakin. Aktiivisuus näkyy jokapäiväisessä arjessa esimerkiksi oppilaiden taiteena käytävien seinillä, pingispöytinä sisällä ja pihalla tai kaikkien käytössä olevana…

Sairaalakoulu auttaa vaikeimman yli

Sairaalakoulun tavoitteet eivät ole vain oppimisessa, vaan myös sosiaalisissa taidoissa ja perusarjen ylläpitämisessä. Tärkeintä on, että oppilas ymmärtää, että tavallinen riittää.    Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatrian osaston ja nuorisopsykiatrian osaston sairaalakoulu on yhtenäiskoulu, jossa on kaksi opetusryhmää ja oppilaita eskareista yhdeksäsluokkalaisiin. Ahvenistonharjun koulussa työskentelee kaksi erityisluokanopettajaa sekä kaksi kouluohjaaja.  Paikkoja on 15–20 oppilaalle, jotka opiskelevat 2–6 viikon…

Nummella sisäistetään uutta toimintatapaa

Uusi oppimisympäristö ruokkii eläväistä yhteisöä monella positiivisella tavalla, mutta se vaatii oppilailta myös uudenlaista vastuunottokykyä.   Minkälaista on opiskelu Nummen yhtenäiskoulussa? Kysymykseen on luultavasti yhtä monta vastausta kuin on opettajia ja oppilaitakin. Yhtenäiskouluissa ovat omat haasteensa, oli sitten kyse avoimesta tai perinteisestä oppimisympäristöstä, sillä alakoulussa on erilaiset toimintatavat kuin yläkoulussa jo oppituntien rakenteenkin vuoksi.   Tänään Nummen…

Neljä päätä saa enemmän aikaan

Nummen koulun kakkosluokkien opettajat Susanna Aartolahti-Tikkanen, Sanna Turpeinen, Marianna Rytsölä ja Tiina Hahl-Kulmala ovat löytäneet yhteisopettajuuden hyödyt ja tiimissä tekemisen ilon.  Kun neljän ammattilaisen osaaminen ja vahvuudet laitetaan yhteen, syntyy enemmän kuin osiensa summa. Yhteisopettajuus antaa mahdollisuuden loistaa niillä osaamisalueilla, joissa opettaja kokee olevansa vahvoilla. Myös erilaiset luonteenpiirteet rikastavat tiimiä – kun yksi linkoaa ideoita…

Kerhoista iloa, kavereita ja taitoja

Koulujen kerhojen tehtävänä on muun muassa tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lisätä lapsen osallisuutta. Kerhotoimintaa Hämeenlinnassa koordinoiva luokanopettaja Jari Heikkilä Ruununmyllyn koulusta korostaa myös kerhon sosiaalista merkitystä. Opettajakin oppii tuntemaan oppilaansa kerhoissa entistä paremmin.   – Tavoitteena on, että jokaisella hämeenlinnalaisella lapsella olisi yksi harrastus. En tiedä, miten se sitten toteutuu, mahdollisuuksia on kyllä tarjolla,…

Myötätunnon voima saa ihmeitä aikaan

Kaisa Vuorinen innostaa työyhteisöjä positiiviseen pedagogiikkaan. Hän kävi puhumassa hämeenlinnalaisten opettajien yhteissuunnittelupäivässä. Myötätunto ja kehuminen ovat voimavaroja, joita ei pidä turhaan pantata. Mistä positiivisen pedagogiikan ajatus on saanut alkunsa, Kaisa Vuorinen? – Minulle on ollut aina tärkeää heikomman puolella oleminen, aito välittäminen ja myötätunto toisia kohtaan. Kun valmistuin opettajaksi 2000-luvun puolella, mukana oli tosi vahvasti…

Kaksi plus kuusi ja sitten juoksuksi

Lasten Liikunnan Tuen aamu- ja iltapäiväkerhot limittyvät koulujen toimintaan ja tukevat myös oppimista. Kerhosta ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä toista koulupäivää, vaan oppiminen tapahtuu huomaamatta joidenkin leikkien ja pelien ohella.   Myllymäen koulun liikuntasalista kuuluu töminää ja hihkumista. Meneillään on Lasten Liikunnan Tuen iltapäiväkerhon toiminnallinen hetki. Käytävällä muutama oppilas tekee läksyjään – sekin käy päinsä.  Ohjaaja…

Makuja Miemalasta kokosi oppilaiden lempireseptit

Miemalan nelos-vitosten monialaisen oppimisen projektina syntyneelle Makuja Miemalasta -keittokirjalle on kova kysyntä. Kirjan myynti on kuitenkin sivuseikka, tärkeintä oli uuden oppiminen ja yhdessä tekeminen.   Eri luokkien välisiä yhteisprojekteja, joihin liittyy monia eri oppiaineita limittäin, on toteutettu Miemalan koulussa jo pitkään ennen uutta opetussuunnitelmaakin. Oppimisympäristö Miemalassa on perinteikkäässä kivirakennuksessa, mutta se ei toiminnallista avoimuutta estele.   Rakastamme…