Koulujen tärkeä kasvatuskumppani

Opiskeluhuolto sisältää psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulukuraattoria tai psykologia tarvitaan yleensä tilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, oppimiseen, kaverisuhteisiin ja perheasioihin.  

– Kyseessä voivat olla tunne-elämän pulmat ja mielen hyvinvointiin liittyvät asiat, sanovat koulukuraattori Nadja Koskinen ja koulupsykologi Katja Poikkimäki

Koulukuraattori ja -psykologi toimivat usein tiiminä ja tukevat oppilasta ja hänen perhettään pääsemään haastavasta tilanteesta eteenpäin. Tiimissä voi olla mukana myös muita ammattilaisia sekä aina oppilaan opettaja ja vanhemmat sitä useammin, mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse.   

Lapset ja nuoret kaipaavat enemmän aikaa omien vanhempiensa kanssa.

Oppilashuollon tarve on kasvanut viime aikoina. Koskinen ja Poikkimäki arvelevat yhdeksi syyksi, että asioista uskalletaan puhua ja niihin osataan hakea apua. Valtakunnallisesti lähetemäärät erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet ja myös tapausten haastavuus noussut. 

– Apua haetaan todella paljon. Tuntuu, että vanhemmilla ovat keinot aika vähissä. Työelämä on tiivistä ja vaativaa, elämänmeno hektistä ja se näkyy vanhempana olemisessa. Lapset ja nuoret kaipaavat enemmän aikaa omien vanhempiensa kanssa, Poikkimäki sanoo.  

Koko perheen asia 

Lapsen oireilu heijastelee usein koko perheen tilannetta. Lasten tarpeet jäävät kiireessä jalkoihin tai perheessä voi olla elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Vanhemmat ovat lujilla, syystä tai toisesta.  

– Olisi epäreilua vaatia lapselta olemaan reagoimatta asioihin, jos ne eivät ole kunnossa, Poikkimäki sanoo.  

Nuorilla on omat murheensa ja ne liittyvät usein suorituspaineisiin tai yksinäisyyteen. Minän etsiminen on kesken ja tulevaisuus epävarma.  

– Heitä ahdistaa, löytyykö oma paikka yhteiskunnassa, ja etenkin jos jää ajatustensa kanssa yksin, Poikkimäki sanoo.  

Kuraattorin ja psykologin työstä vain osa on yksilötyötä. Työhön kuuluu valtava määrä erilaisia tapaamisia moniammatillisissa tiimeissä. Byrokratiaan menee oma aikansa, kun kaikki asiat dokumentoidaan.  

Oppilashuollollinen työ on koko koulun aikuisten asia.

Oppilashuoltoa tehdään myös luokissa ryhmille esimerkiksi Friends-ohjelman muodossa. Lisäksi mietitään koko koulun tasolla, miten oppilaiden hyvinvointia voidaan tukea. Koskinen toimii Hakkalan koulussa ja lukiossa sekä Hämeenlinnan lyseon koulussa. Poikkimäen tonttia ovat Iittala, Nummi ja Luolaja. Pääsääntöisesti kuraattorit työskentelevät yläkouluissa ja psykologit alakouluissa, mutta Koskisen ja Poikkimäen mielestä tätä jakoa voitaisiin miettiä uudestaan. Palvelun tarve ei ole iästä kiinni, vaan riippuu käsillä olevasta haasteesta.  

– Tämä nykyinen työnjako tarkoittaa, että olemme aika yksin asioiden kanssa. Työparin kanssa pystyisi myös paremmin panostamaan yhteisölliseen työhön, he sanovat.  

Moneen suuntaan 

– Korjaavan yksilötyön ohella olisi hyvä, jos pystyttäisiin panostamaan enemmän myös ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia tukevaan työhön. Työtä tehdään sen eteen. Oppilashuollollinen työ on koko koulun aikuisten asia, Koskinen korostaa. 

Koulupsykologin työn yksi tärkeä osa-alue on tutkimusten tekeminen.  

– On sitten kyseessä pienempi tai isompi oppimisen haaste, selvitämme mistä on kysymys. Tarvittaessa asia etenee lääkärille, ja diagnoosin jälkeen voidaan aloittaa kuntoutus ja hoito, Poikkimäki kertoo.  

Sekä Koskinen että Poikkimäki sanovat, että vaikka työ venyttää moneen suuntaan, on juuri moniammatillinen yhdessä tekeminen työn suola.  Mitä enemmän yhteistyötä, sitä enemmän tuloksia. 

Ja upeinta on, kun lapsen tai nuoren tilanne kohenee. 

– Kun näkee, että he hyötyvät työstä ja tilanne etenee. Kun lapsi tai nuori saa sitä apua ja tukea, jota tarvitsee ja osaa ottaa sitä vastaan, vaikka pieninkin askelin. Se on huippua, Koskinen sanoo. 

– Lapsen koulu menee paremmin, arki sujuu ja se heijastuu siihen, että kotona on paremmin. Lapsi siis voi paremmin, kiteyttää Poikkimäki.  

Opiskeluhuollon termit ja lainsäädäntö:

  • opiskeluhuolto = yhteinen termi aikaisemmille termeille oppilas- ja opiskelijahuolto 
  • opiskelijat = lapset ja nuoret esikouluikäisistä toisen asteen opintojen loppuun                                   
  • oppilaitos = esikoulut, koulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset 

Opiskeluhuoltoa säätelee 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä useat koulutusta, opetusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säätelevät lait. 

Opiskeluhuolto 

  • sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 
  • toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa 

(Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)