Kokemustietoa uusista oppimisympäristöistä

Tiivistetysti voidaan todeta, että kaikista tyytyväisimpiä uusiin oppimisympäristöihin Nummella ja Hämeenlinnan yhtenäiskoulussa (Tuomela) ovat oppilaat. Kriittisimpiä ovat huoltajat. Henkilökunta puntaroi asioita näiden kahden välillä ja odottaa lisää kokemuksia. Tuloksia esiteltiin kaikille kiinnostuneille infotilaisuudessa Raatihuoneella ja niiden toivotaan tuovan vastauksia kysymykseen, mikä on tulevaisuuden viisas kouluratkaisu.

– Kyselyn tekemisen taustalla on palveluverkkopäätös ja nyt on aika arvioida, miten kaksi uutta koulua on lähtenyt liikkeelle, jotta tiedämme mitä pitää huomioida tulevaisuuden hankkeissa. Tilojen pitää tukea uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista eli niiden tulisi olla avoimia, muunneltavia ja monimuotoisia. Oppimisympäristö on sekä fyysinen, sosiaalinen että sähköinen kokonaisuus, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä taustoitti tilaisuuden aluksi.

Kyselyn mukaan tyytyväisimmät ryhmät sekä HYKissä että Nummen yhtenäiskoulussa olivat oppilaat ja etenkin 5.-luokkalaiset, jotka kokivat pääasiassa, että uudet tilat ovat juuri heitä varten suunniteltuja. HYKissä Tuomelan alakoulu on uusittu, ja yläkoululaiset opiskelevat parakeissa. Kriittisimpiä olivat kummassakin koulussa huoltajat. Moni oppilas ja henkilökuntaan kuuluva vastasi, että uusista oppimisympäristöistä ei ollut vielä tarpeeksi kokemusta.

Oppimisympäristökyselyn tuloksia perattiin Raatihuoneen juhlasalissa 20. maaliskuuta. Tilaisuutta luotsasi Mika Mäkelä (vas.). HYKin rehtori Antti Karrimaa kertoi näkemyksiään ja vastasi yleisön kysymyksiin. Paikalla oli nelisenkymmentä asiasta kiinnostunutta.

Ruuhkaa vai ei?

Oppilaat suhtautuivat oppimisympäristöihin toiveikkaasti ja he olivat niihin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Koulun opetusvälineet innostivat 5.-luokkalaisia, ja heidän mielestään oppilaiden liikkuminen ja pelaaminen oli huomioitu erittäin hyvin. Oppilaiden mielestä koulun tilojen suunnittelussa eri ikäiset oppilaat oli huomioitu hyvin.

Oppilaat eivät kokeneet ruuhkaa juurikaan ongelmaksi, paitsi sisäänkäyntien ja naulakoiden luona. Opettajat pitivät hyvänä tiimi- sekä yhteisopettajuutta ja sitä, että välineitä on ja ne toimivat.

Vastanneista eniten huolissaan koulun ruuhkaisuudesta, työrauhasta, ergonomiasta ja oppimateriaalin siirtymisestä digitaaliseen muotoon oli huoltajien ryhmä. Henkilökunta puolestaan koki, että Nummen yhtenäiskoulussa on liikaa oppilaita.

Opettajia häiritsivät lisäksi koulussa äänieristyksen puutteellisuus ja suurten ryhmäkokojen aiheuttama häly. Opettajat kaipasivat pienempiä ryhmiä, lisää pöytätasoja ja nykyistä toimivampia äänieristeitä. Erityisesti Nummen yläkoulun aineopetuksen verhoratkaisu herätti kritiikkiä. Verhot eivät käyttäjien mukaan vaimenna ääntä, ja esimerkiksi koetilanteissa viereisen luokan toiminta koettiin häiritseväksi.

Tilat eivät ole vain seiniä tai seinättömyyttä

Tilaisuudessa kuultiin hyviä puheenvuoroja ja kehittämisehdotuksia. Infotilaisuudessa paikalla ollut Päivi Raukko lupasi, että viestit otetaan huomioon tulevaisuuden kouluja suunniteltaessa ja että asioita selvitetään ainakin Nummen erityisopetuksen tilojen ja verhoratkaisun osalta.

– Erityisopetuksen tilanne pitää perata vielä kerran ja tähän pitää reagoida heti. Ja ovatko valitut äänieristysverhot tosiaan maailman ainoa vaihtoehto, se pitää selvittää, Raukko totesi.

Etäyhteydellä infotilaisuuteen osallistunut kasvatustieteiden professori Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopistolta kommentoi kyselyn tuloksia tuoreeltaan. Hän muistutti, että ihmisellä on tarve ja toive pysyä totutussa, mikä on hyväkin asia ja kuuluu muutokseen. Hän nosti esiin vastauksista mm. sen, että moni vastaaja oli kommentoinut tilojen lisäksi koulun ilmapiiriä tai tunnelmaa.

Tilat itsessään eivät tutkimuksen mukaan vaikuta oppimiseen, mutta tilat, toimintakulttuuri ja ilmapiiri yhdessä vaikuttavat.

– Tiloja onkin hyvä tarkastella suhteessa vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin asioihin. On kolme asiaa, jotka saavat ihmisen viihtymään tilassa: hän kokee itsensä kuuluvaksi tilaan sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pystyy toteuttamaan itseään. Tilat itsessään eivät tutkimuksen mukaan vaikuta oppimiseen, mutta tilat, toimintakulttuuri ja ilmapiiri yhdessä vaikuttavat, hän kertoi.

– Uuteen oppimisympäristöön liittyvä kaksijakoisuus näkyy niin kyselyn tuloksissa kuin julkisessa keskustelussakin. Aivan kuin pitäisi valita kummalla puolella olet: avoimella vai suljetulla, digitaalisella vai perinteisellä. Haluaisin välttää tällaista vastakkainasettelua, sillä siinä on maailmaa välissäkin, Mika Mäkelä totesi tilaisuuden päätteeksi.

Nummella esiin tulleeseen kalustepulaan on luvassa helpotusta, sillä Nummen yhtenäiskoulun rehtori Kati Hirvonen (oik.) kertoi, että uusia kalusteita on tilattu jo ennen joulua, mutta niiden toimitus on viivästynyt. Helpotusta on siis luvassa kevään aikana. Kuvassa myös Mika Mäkelä.

Muutamia nostoja

Kyselystä on nostettu esiin kysymyksiä, joihin vastattiin hyvin eri tavalla, riippuen vastaajaryhmästä, eli vastausten välillä on eniten kuilua. Nummella hajontaa löytyy 5.- ja 8.-luokkalaisten välillä. Nuoremmat oppilaat ovat tyytyväisempiä tilanteeseen kuin yläkouluikäiset. Nuoremmat ovat sitä mieltä, että tiloja suunniteltaessa oppilaita on ymmärretty, kalusteet ovat mukavia ja oikean kokoisia ja on mukavaa, että koulussa on muutakin kuin koulun järjestämää toimintaa. HYKissä kahdeksasluokkalaisten mielestä koulussa ei ole riittävästi tilaa kaikille oppilaille, koulussa ei ole riittävästi säilytystiloja ja ryhmätyötilat eivät vastaa odotuksia, mutta nuoremmat oppilaat olivat puolestaan näihin asioihin tyytyväisiä.

Sekä Nummella että HYKissä huoltajat kritisoivat oppilaitoksen tilojen suunnittelua ja koulun tarjoamien rauhallisten tilojen määrää sekä säilytystiloja riittämättömiksi. Oppilaat olivat tilanteeseen molemmissa kouluissa tyytyväisempiä.

Esimerkkejä avoimista vastauksista

Vastaajat saivat jättää myös avoimia vastauksia ja niitä saatiin runsaasti eli noin 350 kappaletta. Tässä muutamia yksittäisiä esimerkkinostoja risuista ja ruusuista.

Nummen huoltajat:

+ avarat, valoisat tilat, pihalla tekemistä ja ikäluokittain sijoittelu hyvä, aineluokat hienot, kivoja materiaaleja ja värejä, kaikki on ihanaa, yhteistyö sujuu hyvin, opettajat sitoutuneita

­– tilat liiat pienet, ruokala liian pieni, liikaa melua, tabletit toimivat huonosti, kirjat halutaan takaisin

Nummen oppilaat:

+ liikuntasali ja kirjasto, kalusteet, kokolattiamatot, turvallinen viihtyisä, tilavuus

– isommille ei tekemistä pihalla, kirjasto ja ruokala pienet, selkänojattomat tuolit, välillä vaikeaa löytää ryhmätyölle tilaa, kokeisiin vaikea keskittyä melussa

Nummen henkilökunta:

+ kouluun on joka päivä ilo tulla, innostava rakennus, parhaat oppilaat, työkaverit ja esimiehet, kengättömyys

– tekniikka ei aina toimi, tilat ahtaita, erityisopetukselle pitää saada omat tilat

HYK huoltajat:

+ aineluokat hienot, muunneltavuus, värit, avaruus, kivat värit, turvallinen piha, toimiva yhteistyö, iso piha

– sähköiset materiaalit epämiellyttäviä käyttää, liian vähän istuimia, hiljaisen työn tilat eivät toimi, avoimet oppimistilat vaativat oppilailta liikaa

HYK oppilaat:

+ sisustettu rennosti, kivoja äänieristettyjä työskentelytiloja, yhteishenki, kalusteet (esim. kota, sohvat), erilaiset monipuoliset tilat

– liian vähän vessoja, ulos tarvitaan katoksia ja penkkejä, kirjattomuus, pulpetteja kaivataan

HYK henkilökunta:

+ oppimisympäristöt pääosin toimivia, yhteisopettajuus on loistavaa, avoimuus, valoisuus, joka kerroksessa on vessoja, hienoa kokeilla uutta

– meluisaa, kehno akustiikka tilojen välillä, tarvitaan lisää muunneltavia tiloja, digiajattelu mennyt liiallisuuksiin, ergonomiaa ei ole tarpeeksi huomioitu

Katso yhteenveto ja kaikki avoimet vastaukset.

Oppilaat pitävät monimuotoisista tiloista, kivoista kalusteista ja värikkäistä materiaaleista. Nummella aineluokkien toteutus sai kaikilta kiitosta ja Tuomelassa mainittiin hyvien asioiden joukossa muun muassa vintti.

Yleistä kyselystä

 • Kyselyllä kartoitettiin koulurakennusten ja oppimisympäristön toimivuutta HYKin Tuomelan koulun ja Nummen yhtenäiskouluissa. Kysely tehtiin 11.12.2018–10.1.2019. Nummelta kokemusta toiminnasta oli kyselyn päättyessä vasta noin neljältä kuukaudelta. Kysely kuitenkin haluttiin tehdä, sillä tietoa uusista oppimisympäristöistä tarvitaan seuraavia koulukohteita suunniteltaessa.
 • Kyselyssä oli kaksi erilaista kyselylomaketta. Toinen lomake lähetettiin vastattavaksi HYKin ja Nummen yhtenäiskoulujen 5.- ja 8.-luokkalaisille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toiseen lomakkeeseen vastasi koulun henkilökunta. Vastauksia tulkittaessa on hyvä huomioida, että HYKin 8.-luokan oppilailla kokemusta uusista tiloista on vain vähän, sillä tilat ovat pääasiassa alakoululaisten käytössä.
 • Kummassakin lomakkeessa kysymyksillä kartoitettiin koulurakennuksen ja oppimisympäristön toimivuutta. Tuloksissa vertailtiin eri kohderyhmien vastauksia.
 • Kysely toteutettiin erikseen oppilaille/huoltajille ja henkilökunnalle. Henkilökunnasta kyselyyn vastasi 76, huoltajista 65 ja oppilaista 212.

Kyselyyn vastanneet tarkemmin:

Huoltajilta vastauksia 65 (kohderyhmä n. 530) n. 12 % kohderyhmästä

Henkilökunnasta vastannut 76 (129) 59 % kohderyhmästä

 • 49 Nummen yhtenäiskoulu (65)
  • 27 HYK koulusta (64)

Henkilökunnasta vastanneista

 • opettajia 81 % (62)
  • muuta opetustyöhön osallistuvaa henkilökuntaa 10,53 % (8)
  • muuta henkilökuntaa 7,89 % (6)

Lue myös tuoreet Uusi koulu -jutut Nummen koulun toiminnasta ja yhteisopettajuuden onnistumisesta.