Kehitysvammaisten ohjaaminen vei mukanaan

Saaristen koulu on Hämeenlinnan kaupungin erityiskoulu, jossa toteutetaan vaikeavammaisten opetusta toiminta-alueittain. Vastaava kouluohjaaja Suvi Kinnunen nauttii työstään, joka antaa paljon.

Saaristen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta kehystää koulupäivää ja ne ovat osa kokonaista koulupäivää. Oppilaat siirtyvät sujuvasti aamutoiminnasta kouluhommiin ja sieltä iltapäivätoimintaan. Yhdessä tekeminen on Saaristen koulun vahvuus. Oppilaat ja aikuiset kannustavat toisiaan ja innostuvat asioista niin että se tarttuu muihinkin.

Koulussa työskentelee erityisluokanopettajien lisäksi useita kouluohjaajia oppimisen tukena ja toteuttamassa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Yksi kouluohjaajista on vastaava kouluohjaaja Suvi Kinnunen. Kouluohjaajan perustyön lisäksi hän vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista. Tällä hetkellä hän toimii myös aamukerhossa toisena vetäjistä.

– Tykkään työstäni ihan hirveästi, en osaisi kuvitella tekeväni mitään muuta.

Suvi Kinnunen

– Tykkään työstäni ihan hirveästi, en osaisi kuvitella tekeväni mitään muuta. Haasteita on, mutta toisella puolella on se palaute, jota saamme onnistumisista ja siitä, että lapset tulevat mielellään kouluun. Aikuistenkin kesken meillä on todella hyvä henki, pidämme yllä huumoria ja hyvää fiilistä, Kinnunen hymyilee.

Hän kiittelee sitä, että koulun työntekijät ovat sopivasti eri-ikäisiä, eikä porukka juurikaan vaihdu. Itse hän on ollut talossa vuodesta 2010, mutta kehitysvamma-alalla hän on työskennellyt yli 20 vuotta. Kinnunen muistelee, että urapolku johti alalle sattumalta. Ensimmäiseltä koulutukseltaan hän on päivähoitaja.

– Kun olin päiväkodissa harjoittelijana, löysin aika usein itseni tukea tarvitsevien lasten parista. Kokemusta on kertynyt aluksi erityispuolelta varhaiskasvatuksessa ja autismin kirjon oppilaiden kanssa koulunkäyntiavustajana. Olen työskennellyt myös aikuisten kehitysvammaisten päivätoiminnassa ja asumispuolella. Työ kehitysvammaisten parissa vaan imaisi mukaansa, hän kertoo.

Tyypillinen koulupäivä

Saaristen koulun ovet aukeavat jo seitsemältä, jolloin aamutoiminta alkaa. Siihen voi sisältyä aamiaista, toimintaa ohjatussa aamukerhossa tai vapaata toimintaa tutussa ja turvallisessa ympäristössä, tuttujen aikuisten ja koulukavereiden kanssa. Lähes kaikki oppilaat kulkevat koulumatkansa taksilla, ja osa oppilaista tulee kouluun vasta lähempänä yhdeksää. Saaristen kouluun ohjautuu oppilaita tällä hetkellä Hämeenlinnan lisäksi Janakkalasta ja Hattulasta. 

Koulupäivät alkavat yhdeksältä ja ne päättyvät tuntikehyksen mukaisesti alkuopetuksen oppilailla puolenpäivän maissa ja yläkoululaisilla kello 14.30. Saaristen koulussa on neljä luokkaa, joissa kussakin opiskelee korkeintaan kuusi oppilasta. Saaristen koulu on yhtenäiskoulu, ja oppilaista nuorimmat ovat esiopetusikäisiä ja vanhimmat yhdeksäsluokkalaisia. Kaikilla heillä on pidennetty oppivelvollisuus.

Luokassa on opettajan lisäksi 3–4 kouluohjaajaa oppilaiden oppimisen tukena. Jokaisella ohjaajalla on -oma kotiluokka, mutta tehtäviä vaihdellaan siten, että sama ohjaaja ei ohjaa jatkuvasti samaa oppilasta. Myös luokkarajoja ylitetään.

– Teemme kaikki työtämme aika tasavertaisesti ja vastuualueet jakaantuvat tasaisesti, Kinnunen kertoo.   

Koulupäivän päätyttyä oppilaiden ohjelmassa on välipala ja ohjatumpaa tai vapaampaa iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden oppilaiden oppimisen yksilölliset tavoitteet ja menetelmät. Iltapäivisin oppilaat jatkavat samojen tuttujen aikuisten kanssa koulun tiloissa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa harjoitellaan esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä monenlaisia vapaa-ajan- ja elämäntaitoja. Myös tunnetaitojen harjoitteluun kiinnitetään paljon huomiota. Koulussa on erilaisia oppimisympäristöjä, jotka houkuttelevat aktiiviseen toimintaan tai tarvittaessa hetken hengähdykseen: liikuntasalissa liikutaan, aistihuone toimii aktivoivana ja rauhoittumisen tilana, pelataan lauta- ja tablettipelejä, luetaan satuja ja harjoitellaan leikkitaitoja. Aikuisten tehtävänä on ohjata ja olla läsnä oppilaiden tukena sekä luovasti ja rohkeasti tarjota monipuolista toimintaa. Iltapäivällä myös ulkoillaan mahdollisimman paljon. Aikuiset saavat luontevasti hyödyntää omia vahvuuksiaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Paras palkinto on, kun oppilas oppii jonkin uuden taidon tai jossain asiassa onnistutaan yhdessä.

Suvi Kinnunen

– Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Yllätyksellisyys ja odottamattomat asiat tuovat työhön mielenkiintoa ja sopivasti haastetta. Paras palkinto on, kun oppilas oppii jonkin uuden taidon tai jossain asiassa onnistutaan yhdessä, Kinnunen toteaa.

Saaristen koulun kolme tärkeää:

  1. Yhteys huoltajiin

Yhteistyö kotiväkien kanssa on Saaristen koulussa todella tärkeää. Yhteyttä pidetään monella eri tavalla, esimerkiksi Wilman ja reissuvihkon välityksellä. Koulun Instagram-tilin sekä useiden oppilaiden iPadilla olevan MOI!-ohjelman avulla voidaan koteihin kertoa kuvien avulla, mitä lapset tekevät koulupäivän aikana.
– Kynnys huoltajilla ottaa yhteyttä kouluun on aika pieni. Lakisääteisissä tapaamisissa, kuten hojks-keskusteluissa ja kuntoutuspalavereissa tavataan ja tullaan näin tutummiksi. Myös Saaristen koulun vanhempainyhdistys on erittäin aktiivinen. Yhteys kotien ja koulun välillä tuo turvaa, sillä asioista voi keskustella avoimesti. Vanhemmat tietävät, että teemme asioita heidän lastensa parhaaksi, Kinnunen sanoo

2. Diginatiiveja talo täynnä

Kuten muutkin nykyajan lapset, myös Saaristen koulun oppilaat ovat diginatiiveja. Kinnunen kertoo, että on itse saanut oppia esimerkiksi joitakin iPadin käyttöön liittyviä asioita koulun oppilailta. 
– Hyödynnämme todella paljon ja monipuolisesti tietotekniikkaa sekä opetuksessa että aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Oppilaat ovat todella motivoituneita oppimaan erilaisten oppimisohjelmien kautta ja esimerkiksi muistelevat menneitä juttuja iPadilla olevien valokuvien avulla, kommunikoivat ja kuuntelevat musiikkia valitsemalla esimerkiksi Youtubesta mieluista musiikkia.

– Tervetuloa seuraamaan meitä Instagramiin. Löydät meidät sieltä nimellä saaristenkoulu, Kinnunen vinkkaa.

3. Sekasakki-toiminta

Iltapäivisin tehdään yhteistyötä kumppanikoulujen Kaurialan ja Seminaarin koulun iltapäivätoiminnan kanssa. Pari vuotta sitten perustettu Sekasakki-toiminta luo edellytyksiä toteuttaa iltapäivätoimintaa myös yli koulurajojen ja tuoda yhdenvertaisuutta ja vertaistukea. Yhteistyön avulla iltapäivätoiminnassa voidaan hyödyntää monipuolisesti myös kumppanikoulujen erilaisia toimintaympäristöjä. 
– Toimin tällä hetkellä Sekasakki-tiimin vetäjänä. Tiimissä suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä toteutettavaa toimintaa, Kinnunen kertoo.