Kielitietoinen opetus auttaa oppimaan

Kielitietoinen opetus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikeita käsitteitä avataan samalla kun opetetaan sisältöä. Tällainen opetustyyli auttaa kaikkia, mutta erityisesti siitä hyötyvät oppilaat, joille suomi on toinen kieli, sanoo kokenut S2-opettaja Nanna Sauri.  

Äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia oppilaita on tullut viime vuosina lisää kaikkiin kouluihin. Heille tarjottavan suomen kielen opetuksen virallinen termi on ”Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)”.  

Hyvä lähtökohta suomea toisena kielenä käyttävien opetukseen on toisen saappaisiin astuminen. 

– Jos oma lapsi olisi ulkomailla, miten vanhempana toivoisi, että lasta huomioitaisiin siinä tilanteessa. Monikielisiin oppilaisiin pitäisi suhtautua kuin kehen tahansa muuhun. Monikielisyys on ihmisen yksi ominaisuus siinä missä muutkin ja kielitaito kehittyy koko ajan, Sauri sanoo. 

Oppilaiden taustat ovat hyvinkin erilaisia. Saurin opetuksessa on ollut ulkomailta Suomeen muuttaneiden lisäksi myös suomalaisia lapsia, jotka ovat asuneet ja opiskelleet pitkään esimerkiksi Brysselissä.  

– Äidinkielen käsitekään ei ole enää niin selvää nykymaailmassa. Äidinkieli ei välttämättä olekaan se lapsen vahvin kieli. Jos ulkomailta muuttanut oppilas käyttää kaikkialla muualla suomea ja vain kotonaan omaa äidinkieltään, sen sanasto voi jäädä hyvinkin suppeaksi, Sauri kertoo.  

Hallittu hoitamattomuus hellii luontoa 

Väliotsikko on napattu tuoreesta viidennen luokan biologian kirjasta. Se on Saurin antama aito esimerkki hankalasti hahmotettavista käsitteistä, jotka ymmärtääkseen oppilas tarvitsee apua. Lauseen sanoista ainoastaan ”luonto” oli oppilaille jokseenkin hahmotettavissa, mutta senkin tarkoitusta piti vielä avata. Sauri itse käyttää opetuksen apuna ja sanojen hahmottamiseen luokan seinän täyttävää liitutaulua.  

– Kielitietoinen opetus on uusi nimi vanhoille tutuille pedagogisille tavoille, jotka nykyään tuntuvat jääneen kiireen jalkoihin. Käsitteiden avaaminen ja ”slow learning” tuovat rauhaa ajattelemiseen. Opettajan tehtävä on toimia mallina oppilaille siinä, miten ajatukset tehdään näkyviksi kirjoittamalla. Opettaja voi olla välillä hiljaa ja pitää taukoja. Ei saisi myöskään viedä pois kynä-aivot-yhteyttä, joka on luonteva tapa oppia, Sauri sanoo.  

Liian sanatarkaksi ei kuitenkaan kannata opetuksessa ryhtyä, vaan tärkeintä on asiasisällön ymmärtäminen, Sauri korostaa. Jokaista sanaa ei oppilaille lähdetä erikseen opettamaan. S2-tunneilla käydään läpi oppilaiden vaikeiksi kokemia termejä. S2-tunnit ovat hyvin rajallinen resurssi, mutta jokaiselle pyritään järjestämään opetusta yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Nanna Sauri toimii S2-opettajien yhdysopettajana, koska myös toiminnan koordinoimiselle ja tiedonvaihdolle on tullut koko ajan lisää tarvetta. Opettajille on tarjolla konsultointia monikielisten lasten opettamiseen. Yhteyttä voi ottaa suoraan Nanna Sauriin ja muihin kaupungin S2-opettajiin sekä Hämeenlinnan kaupungin konsultoivien opettajien ja tukihenkilöiden verkostoon. 

Kuvassa on S2-opettaja Nanna Sauri kirjan kanssa.
Vaikka käytössä olisi älytaulu, Nanna Sauri suosittelee silti kirjoittamaan ja avaamaan tunnin aiheotsikon ja avainkäsitteet jonnekin, missä ne pysyvät näkyvillä vähintään koko tunnin ajan. – Mitään siitä, mitä olettaa lapsen ymmärtävän, ei voi pitää itsestäänselvänä.