Digilaite tulee jokaisen koululaisen omaan käyttöön

Hämeenlinnan peruskouluissa siirrytään luokka-asteittain kohti omia henkilökohtaisia laitteita. Suunnitelmana on saada seuraavien vuosien aikana portaittain omat laitteet kaikille 4.–9.-luokkalaisille. Myös opettajille tulevat käyttöön vastaavat laitteet. Syksyllä 2019 henkilökohtaiset laitteet tulevat kaikille 4.- ja 7.-luokkalaisille.

Kaupunki on linjannut, että jatkossa jokainen 4.–6.-luokkalainen oppilas saa käyttöönsä henkilökohtaisen tablettitietokoneen, jonka oppilas saa huoltajan luvalla viedä myös kotiin. Lisäksi rinnalla hyödynnetään yhteiskäytössä olevia Chromebook-läppäreitä. Yläkoululaiset puolestaan saavat käyttöönsä henkilökohtaiset Chromebookit, joiden rinnalla käytetään tabletteja tarpeen mukaan. Chromebookin ero tavalliseen kannettavaan tietokoneeseen on selainpohjaisuus. Laitteessa itsessään on vain kevyt käyttöjärjestelmä, jolloin laitteen ylläpito on helpompaa ja edullisempaa.

1.3.-luokilla kaikilla oppilailla on jatkossakin yhteiskäyttölaitteet, koska tarkoituksena on tutustua mahdollisimman moniin erilaisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Näin rakennetaan vankat tietotekniikan osaamisen perustukset jatkoa ajatellen.

Kaikille samat mahdollisuudet

Laitehankintojen takana on tasa-arvon periaate. Kaikilla oppilailla pitää olla samanlaiset mahdollisuudet laitteiden käyttämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiataidot ovat kansalaistaitoja, joiden osaaminen auttaa elämässä eteenpäin.

– Perusopetuksen aikana opetellaan erilaisia digitaalisia ekosysteemejä ja järjestelmiä ja saadaan näiltä osin valmiuksia jatko-opiskeluihin ja työelämään – ja elämään yleensäkin, digikehittämispäällikkö Jari Harvio sanoo.

Laitteita ei hankita laitteiden ehdoilla, vaan ensimmäisenä mietitään, miten oppilas laitteesta parhaiten hyötyy.

– Tabletit valittiin alakouluille omiksi laitteiksi siksi, että ne ovat monipuolisimmat kyseiseen tarkoitukseen ja tälle ikäluokalle, ja ne tukevat parhaiten uuden opetussuunnitelman monialaisen oppimisen tavoitteita. Niillä voi kuvata, äänittää, editoida, hakea ja tuottaa tietoa sekä luoda esityksiä ja projekteja. Ja samalla sovelluksella voi tuottaa ja tallentaa sisältöjä oppiaineesta riippumatta. Tabletin käyttämistä kirjoittamiseen on jonkin verran kritisoitu, mutta oppilaat tottuvat käyttämään tabletin näppäimistöä myös tekstintuottamiseen näppärästi, Harvio sanoo ja lisää, että pidempiä tekstejä ja kymmensormijärjestelmän opettelua varten on yhteiskäyttöisiä Chromebookeja.

– Henkilökohtaiset Chromebookit tulevat käyttöön sitten 7. luokalla, ja sen laitteen ominaisuudet tukevat hyvin juuri yläkouluvaiheen opetusta ja oppimista. Ja toki edelleen käytetään myös kynää ja paperia.

Kuvassa vasemmalla Chromebook ja oikealla iPad. Hämeenlinnan kouluissa käytetään oma kaupungin kehitystyön tuloksena syntynyttä Airo-työpöytäsovellusta

Laitteiden valinnassa on käytetty apuna mm. jo saatuja kokemuksia ja asiantuntijoiden sekä käyttäjien näkemyksiä nimenomaan henkilökohtaisen päätelaitteen käytöstä. Vertailua tehtiin kymmeniin muihin kuntiin ja kouluihin ympäri Suomen. Myös laitteiden hinta ja ennen kaikkea ylläpitokustannukset vaikuttavat valintaan. Tabletit ovat Applen iPadeja, joissa sovellusvalikoima ja käyttö- sekä etähallintamahdollisuudet ovat toistaiseksi tabletlaitteista laajimmat. Laitteet tulevat tietohallinnon etähallintaan. Sillä varmistetaan opettajien määrittelemien opetusohjelmien saatavuus ja toisaalta rajoituksilla myös voidaan estää ja laitteen väärinkäyttöä. IPadien ja Chromebookien kuukausittainen leasing- ja teknisen tuen ylläpitohinta on lähes sama, ja leasing-elinkaaren loputtua käytetty laite tai sen osat hyödynnetään laitetoimittajan tahon puolesta edelleen – ympäristö ja kiertotalous huomioiden.

Sinänsä hyvällä Windows-läppärillä kokonaiskustannukset olisivat jopa moninkertaiset. Lisäksi se on työläämpi ylläpitää. Windows-koneita tarvitaan kuitenkin opettajien työasemiksi luokan esitystekniikkaa ohjaamaan ja jossain määrin myös oppilaiden yhteiskäyttölaitteiksi.

Nopeammin itse asiaan

Henkilökohtaiset iPadit nopeuttavat kirjautumista eri ohjelmiin ja sovelluksiin. Kun laite on omassa käytössä, oppilaan ei tarvitse kirjautua aina uudestaan sisään eri sovelluksiin.

Selainpohjaisessa Chromebookissa kirjautuminen käy kätevästi Airo-työpöydän kautta. Airo on Hämeenlinnassa kehitetty ja palkittu työpöytäsovellus, joka sujuvoittaa oppilaiden kirjautumista verkkopalveluihin ”yhden luukun kautta”.

–  Jos tabletteja olisi vain yhteiskäytössä, menisi tunneista paljon aikaa siihen, että jokainen oppilas kirjautuisi eri sovelluksiin ja sivustoihin. Ja käytön lopuksi taas pitäisi muistaa ja ehtiä kirjautua kaikista sovelluksista ja verkkopalveluista ulos. Henkilökohtaisena laitteena sitä käytettäessä oppilas voi itse avata laitteen lukituksen ja jatkaa tehtäviä ja tuotoksia tauon jälkeen välittömästi siitä vaiheesta, mihin on edellisellä kerralla jäänyt. Laitteen asetuksia voi myös personoida käyttäjälle sopivaksi. iPadeista on ylipäänsä hyviä kokemuksia erilaisten projektien tekemisessä ja tallentamisessa, Harvio tarkentaa perusteita.

Laitehankinnat eivät sulje pois paperia ja kynää.

Harvio korostaa, että laitehankinnat eivät sulje pois paperia ja kynää, ja yksittäisiä muita hankintoja voidaan edelleen tehdä, sillä koulujen käytössä on edelleen myös oppimateriaalirahaa. Sähköisiä oppimateriaaleja lisätään sen mukaan, kun ne nähdään hyödyllisiksi, ei itseisarvona.

Hämeenlinnalaisissa kouluissa on jo pitkään tehty digityötä etukenossa. Kaupunki on esimerkiksi ensimmäisiä Chromebookin laajasti käyttöönsä ottaneita kaupunkeja. Hämeenlinna johtaa myös yli 80 kunnan ja opetusalan organisaation Digikilta-verkostohanketta, mikä tuo mukanaan alan uusimman tiedon ja kokemukset.

Lisätietoja:

Tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma v. 2019-2021

Opeka-kyselyn tuloksia

Selvitys: Digiajan peruskoulu

Lisätietoja asiasta antaa:

Jari Harvio, [email protected]