Kokemustietoa uusista oppimisympäristöistä

Tiivistetysti voidaan todeta, että kaikista tyytyväisimpiä uusiin oppimisympäristöihin Nummella ja Hämeenlinnan yhtenäiskoulussa (Tuomela) ovat oppilaat. Kriittisimpiä ovat huoltajat. Henkilökunta puntaroi asioita näiden kahden välillä ja odottaa lisää kokemuksia. Tuloksia esiteltiin kaikille kiinnostuneille infotilaisuudessa Raatihuoneella ja niiden toivotaan tuovan vastauksia kysymykseen, mikä on tulevaisuuden viisas kouluratkaisu. – Kyselyn tekemisen taustalla on palveluverkkopäätös ja nyt on aika…

Koulujen tärkeä kasvatuskumppani

Opiskeluhuolto sisältää psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulukuraattoria tai –psykologia tarvitaan yleensä tilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, oppimiseen, kaverisuhteisiin ja perheasioihin.   – Kyseessä voivat olla tunne-elämän pulmat ja mielen hyvinvointiin liittyvät asiat, sanovat koulukuraattori Nadja Koskinen ja koulupsykologi Katja Poikkimäki.  Koulukuraattori ja -psykologi toimivat usein tiiminä ja tukevat oppilasta ja hänen perhettään pääsemään…

Osallisuus kannustaa tekemään oikein

Koululla on mahdollisuus antaa oppilaiden vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Kun oppilas saa sopivasti vastuuta, hän myös pyrkii parhaaseensa, tietää Hauhon yhtenäiskoulun rehtori Pekka Paappanen.  Hauhon Yhtenäiskoulussa kannustetaan aloitteiden tekemiseen, ja oppilaiden osallisuus on jatkuvasti läsnä niin luokissa kuin opettajanhuoneessakin. Aktiivisuus näkyy jokapäiväisessä arjessa esimerkiksi oppilaiden taiteena käytävien seinillä, pingispöytinä sisällä ja pihalla tai kaikkien käytössä olevana…

Sairaalakoulu auttaa vaikeimman yli

Sairaalakoulun tavoitteet eivät ole vain oppimisessa, vaan myös sosiaalisissa taidoissa ja perusarjen ylläpitämisessä. Tärkeintä on, että oppilas ymmärtää, että tavallinen riittää.    Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatrian osaston ja nuorisopsykiatrian osaston sairaalakoulu on yhtenäiskoulu, jossa on kaksi opetusryhmää ja oppilaita eskareista yhdeksäsluokkalaisiin. Ahvenistonharjun koulussa työskentelee kaksi erityisluokanopettajaa sekä kaksi kouluohjaaja.  Paikkoja on 15–20 oppilaalle, jotka opiskelevat 2–6 viikon…

Nummella sisäistetään uutta toimintatapaa

Uusi oppimisympäristö ruokkii eläväistä yhteisöä monella positiivisella tavalla, mutta se vaatii oppilailta myös uudenlaista vastuunottokykyä.   Minkälaista on opiskelu Nummen yhtenäiskoulussa? Kysymykseen on luultavasti yhtä monta vastausta kuin on opettajia ja oppilaitakin. Yhtenäiskouluissa ovat omat haasteensa, oli sitten kyse avoimesta tai perinteisestä oppimisympäristöstä, sillä alakoulussa on erilaiset toimintatavat kuin yläkoulussa jo oppituntien rakenteenkin vuoksi.   Tänään Nummen…

Neljä päätä saa enemmän aikaan

Nummen koulun kakkosluokkien opettajat Susanna Aartolahti-Tikkanen, Sanna Turpeinen, Marianna Rytsölä ja Tiina Hahl-Kulmala ovat löytäneet yhteisopettajuuden hyödyt ja tiimissä tekemisen ilon.  Kun neljän ammattilaisen osaaminen ja vahvuudet laitetaan yhteen, syntyy enemmän kuin osiensa summa. Yhteisopettajuus antaa mahdollisuuden loistaa niillä osaamisalueilla, joissa opettaja kokee olevansa vahvoilla. Myös erilaiset luonteenpiirteet rikastavat tiimiä – kun yksi linkoaa ideoita…

Kerhoista iloa, kavereita ja taitoja

Koulujen kerhojen tehtävänä on muun muassa tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lisätä lapsen osallisuutta. Kerhotoimintaa Hämeenlinnassa koordinoiva luokanopettaja Jari Heikkilä Ruununmyllyn koulusta korostaa myös kerhon sosiaalista merkitystä. Opettajakin oppii tuntemaan oppilaansa kerhoissa entistä paremmin.   – Tavoitteena on, että jokaisella hämeenlinnalaisella lapsella olisi yksi harrastus. En tiedä, miten se sitten toteutuu, mahdollisuuksia on kyllä tarjolla,…