Selviytymistaito vailla vertaa

Saara Martikka ja Lea Kautto näkevät lukutaidon rapistumisen vaikutukset työssään yläkoulun äidinkielenopettajina. Pitkän tekstin lukeminen tuntuu joistain oppilaista erittäin hankalalta, ja toisinaan oppikirjan tekstien ymmärtämisessä on ongelmia.   Lukeminen laajentaa sanastoa, lisää ymmärrystä ja kehittää empatiataitoja. Luku- sekä kirjoitustaito toimivat tärkeänä selviytymiskeinona monimutkaisessa yhteiskunnassa. Kaurialan koulun äidinkielenopettajat Saara Martikka ja Lea Kautto ovat huomanneet yläkoulun oppilaiden…